ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.02.04.]

 

1.    Mit tartalmaz ez a dokumentum?

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározzák a Vásárló és Webáruház között létrejövő szerződés (továbbiakban: „Szerződés”) tartalmátátma, így:zza tartalma, így: p>

 • a cégünk (a Webáruház) fontosabb adatait, elérhetőségét,
 • az Önt, Minze Vásárlót, és a bennünket, Minze Webáruházat megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a Honlapunk használatával, ein megrendelési folyamattal kapcsolatos információkat (például regisztráció, megrendelés Menete, ein szerződés írásba foglalt-e, ein szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.)
 • a teljesítési határidők egyes szabályait,
 • ein Felelősségi szabályokat,
 • a szállítási és fizetési feltételeket,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • az Ön rendelkezésére álló jogérvényesítési lehetőségek részletes bemutatását.

 

 

Fogalmak

 

Az ÁSZF-ben használt fogalmak meghatározásait az I. Mellékletben gyűjtöttük össze teljeskörűen az Ön számára. A jobb szövegértés érdekében itt a törzsszövegben is egyes részeknél meghatározunk fogalmakat.

 

 

Technikai információk, kötelező tájékoztatások

 

A Honlap használatához szükséges technikai információkat, illetve a jogszabályok által előírt egyes más tájékoztatásokat, melyeket az ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon találja meg.

 

 

2.    Vonatkozó jogszabályok

 

A Szerződésre irányadó jog Magyarország jogszabályai. Felsoroltuk a legfontosabb jogszabályokat, hogy Ön első kézből és teljesen hiteles forrásból is meggyőződhessen jogairól:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (különösen a Hatodik Könyv)
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • AZ EURÓPAI SPLAMME ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelete (2016. Április 27.) A Természetes Személyeknek A Szemetyes Adatok Kezelése Tekintetében Történő Védelméről és Az ilyen Adatok Szabad Áramlásáról, Valamint A 95/46 / Ek rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. Februar 28.) Ein belső piacon belül ein vevo állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan Területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint ein 2006/2004 / EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá einem 2009/22 / EK irányelv módosításáról

 

 

3    Bevezetés

 

Üdvözöljük az általunk üzemeltetett weboldalon (a továbbiakban: „Honlap“).

 

 

A Szerződés nyelve

 

Ein Szerződés nyelve magyar.

 

 

Alapvető információ: ki tesz ajánlatot és ki fogadja azt el?

 

A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Webáruház részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Ön minősül ajánlattevőnek, a Webáruház az Ön ajánlatát elfogadja és így jön létre közöttünk a szerződés.

 

 

Alapvető információ: írásbeli-e a közöttünk létrejött szerződés?

 

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így az Ön és a Webáruház közötti elektronikus úton KÖTÖTT szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat ein Webáruház nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. < /p>

 

 

Megrendelés leadása, szerződés létrejötte

 

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges. Faxon, Telefonon, E-Mail, levélben redelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Webáruház nem tudja teljesíteni.

 

Ön a Honlap használata során tanúsított ráutaló magatartásával (jelölőnégyzet bejelölése, megrendelést indító gomb leklikkelése) tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

 

Magatartási kódex

 

A Webáruház magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

 

4.    Ein Webáruház adatai

 

Név:

Keresztes Fábián E.V.

Szechely:

6800 Hódmezővásárhely, Ferenc Károly utca 20.

Telefonzám:

06308305630

E-Mail:

info@iphonestyle.hu

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

54417984

Adószám:

55704584126

Statisztikai számjel:

55704584479123106

Értékesítési online felület (domain név):

www.iphonestyle.hu

Bankszámlaszám:

10700158-71826574-51100005

Nyilvántartásba vevő szerv:

Szegedi Törvényszék Cégbíróság

 

 

5.    Részletes vásárlási feltételek

Registrierung

 

A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció.

 

 

Amennyiben a Honlapon van lehetőség regisztrációra, annak az alábbi szabályai vannak:

        

 • Ön regisztrálni, a „Regisztráció/regisztrálok” gombra kattintást követően egy e-mail cím és egyéb adatok megadásával tud (további részletek az Adatkezelési Tájékoztatóban).

 

 • A sikeres regisztrációt követően, Ön a belépési felületen a belépési adatait megadva tud belépni a felhasználó fiókjába

 

 • Ön jogosult a regisztrációjának törlését kérni a Honlapon meghatározott módon (pl. a felhasználói fiókjában). Az üzenet megérkezését követően a Webáruház köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

 • A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön felelős. Amennyiben tudomást szerez Arrol, hogy ein regisztráció Soran megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, Köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát , ha pedig feltételezhető, hogy ein harmadik személy ein Benutzername Kennwort használatával bármilyen Modon visszaél, Köteles egyidejűleg értesíteni a Webáruházat.

 

 • Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

Megrendelés folyamata

 

Termék megismerése, kiválasztása

 

Önnek lehetősége van a Honlap felületén böngészni a Termékek között, melyeket különböző szempontok szerint mutatunk be Önnek. A termékkategória nevére kattintva a benne szereplő Termékek listája megjelenik. Ön a Termékek nevére, fotójára klikkelve tájékozódhat a Termék lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről, áráról.

 

 

A „kosár” funkciói

 

Ha bármely Termék elnyeri tetszését, úgy a „Kosárba rakom” vagy hasonló feliratú gombra/szóra kattintva tudja a Terméke(ke)t virtuális kosarába helyezni, ami egyfajta  „előszobája” a megrendelésnek.

>

 

A kosár tartalmát a „Kosár tartalma”, a „Kosár” vagy hasonló feliratra/gombra vagy a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudja megtekinteni.

 

A kosárba rakott Termék(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt Ön tetszés szerint csökkentheti, növelheti vagy a Terméke(ke)t törölheti a kosárból.

 

 

Milyen lépéseket kell tennie Önnek a megrendelés indításához?

 

A megrendelésének elküldéséhez Önnek szükséges megadnia ein NEVET, ein számlázási és kiszállítási adatokat ein Honlapon található webűrlap kitöltésével és ki Kell választania ein rendelkezésre álló lehetőségek Kožul ein kívánt szállítási és fizetési Modot. Ha van regisztrációs lehetőség ein Honlapon és Ön már regisztrált a Honlapunkon és be is jelentkezett fiókjába, az Ön kényelme érdekében egyes adatokat a rendszerünk már előre betölt(het) Önnek.

 

 

Mit javasolt tennie Önnek a megrendelés elküldése előtt? (adat ellenőrzés/javítás)

 

Mielőtt Ön véglegesítené a megrendelését, egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt Terméke(ke)t, azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibákat vett észre, mindenképpen javítsa ki azokat a megadott adatokon. Amennyiben még a végleges elküldés előtt változtatni szeretne a kosár bármely tartalmi elemén vagy az Ön adatain, akkor azt még megteheti a Webáruház által biztosított technikai módokon (pl.„Vissza” felirat/gomb vagy balra mutató nyíl)

 

 

A megrendelés elküldése és az Ön fizetési kötelezettségének keletkezése

 

Amennyiben Ön meggyőződött Arrol, hogy megadott adatai helyesen szerepelnek, valamint ein kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Termékeknek, akkor ein jelen ÁSZF elfogadása után (jelölőnégyzet kipipálása) ein „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE“ vagy Hasonló feliratú gombra kattintva Tudja megrendelését véglegesen elküldeni a Webáruház részére, ami az Ön részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

Termékek ára

 

A Honlapon megjelenített Termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket ist tartalmazó módon (bruttó) van feltüntetve. A Termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is.

 

Rendelés visszaigazolásának folyamata

 

Az alábbi módokon jöhet létre Ön és a Webáruház között szerződés. Azt, hogy az alábbi két lehetőség közül melyik módon jön létre a szerződésünk, a Honlapon történő tájékoztatásunk és az áöttltalunk küld e-mailek tartalmazzák.

 

 

 1. Egy automatikus technikai visszaigazoló email és egy második, szerződést létrehozó email

 

Miután Ön elküldte részünkre a megrendelését a Honlapon, Ön két e-mailt fog kapni tőlünk.

 

Az első email egy automatikus visszaigazoló e-mail, amelyben arról tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett a rendszerbe. Ez egy technikai jellegű rendszerüzenet, mely tartalmazza az Ön által megadott adatokat (a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, tenzállítási költséget é

 

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az automata visszaigazoló e-mail tévesen tartalmazza az Ön adatait, úgy ezt a tényt köteles velünk e-mail útján haladéktalanul közölni, ezzel együtt a helyes adatait megadni. Amennyiben az automata visszaigazoló e-mail 24 órán belül nem érkezik meg e-mail fiókjába, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ugyanis elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rends21/tzerünkbe.

tzerünkbe.

tzerünkbe

 

A második E-Mail (már nem Automaten, technikai jellegű rendszerüzenet) tartalmazza Webáruház szerződéses (azaz AZ vom ajánlatát / megrendelését elfogadó) nyilatkozatát, amely AZ vom megrendelés beküldésének időpontjától számított legkésőbb 48 Orán belül visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét. Az ajánlat elfogadó e-mail a Webáruház részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a szerződés Ön és a Webáruház között.

 

Az Ön és a Webáruház között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Webáruház dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

 

 1. Egy emailt küldünk a megrendelésének beérkezés után

 

Miután Ön elküldte részünkre a megrendelését a Honlapon, Ön egy e-mailt fog kapni tőlünk, amely egyszerre tartalmazza:

 

 1. a) az automatikus visszaigazolást, melyben Arrol tájékoztatjuk, hogy rendelése megérkezett ein rendszerbe és tartalmazza az Ön által megadott adatokat (a rendelés azonosítóját, ein rendelés dátumát, ein megrendelt Termékek felsorolását, mennyiségét, ein Termék Arat, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget)

 

Amennyiben azt tapasztalja, hogy a visszaigazolás tévesen tartalmazza az Ön adatait, úgy ezt a tényt köteles velünk e-mail útján haladéktalanul közölni, ezzel együtt a helyes adatait megadni. AMENNYIBEN A VISZAIGAZOLÓ ÉS SZERZőDÉST LÉTREHOZÓ E-MAInÜNK 24 Órán Belül Nem Érkezik Meg E-Mail FIÓKJÁBA, KÉRJÜK Vegye Fel Velünk A KAPCSOLATOT, UGYANIS ELKÉPZELHETő, HOGY Megrendelése Technikai OKOK MIATT NEM ÉRKEZETT MEG RENDSZERÜNKBE.

 

 1. b) ein Webáruház szerződéses (azaz AZ vom ajánlatát / megrendelését elfogadó) nyilatkozatát , amely AZ vom megrendelésének beküldésének időpontjától számított legkésőbb 48 Orán belül visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét.

 

 

Szerződés létrejötte, a szerződés tartalma

 

Mikor jön létre a szerződés Ön és a Webáruház között?

 

Az ajánlat elfogadó E-Mail ein Webáruház részéről az Ön által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön ein szerződés Ön és a Webáruház között Abban az időpontban, amikor a mi szerződéses nyilatkozatunkat tartalmazó E-Mail az Ön elektronikus levelezőrendszerében hozzáférhetővé Valik.

 

 

Milyen típusú szerződésnek minősül az Ön és a Webáruház között létrejött Szerződés?

 

Az Ön és a Webáruház között online módon megkötött Termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Webáruház dolog tulajdonjogának átruházására, Ön a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

 

Ajánlati kötöttség

 

mentesül az ajánlati kötöttség ALOL, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 Orán belül nem kapja meg a Webáruháztól az elküldött rendelésére, vagyis az ajánlatának elfogadására (teljesítésére) irányuló ajánlat elfogadó visszaigazoló e-mailt.

 

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz, illetve Önhöz megérkezettnek, amikor az a címzett részére hozzáférhetővé válik.

 

Amennyiben ein visszaigazolás azert nem érkezik meg időben, Mert Ön Hibas E-Mail CIMET adott meg regisztrációja Soran, vagy a fiókjához tartozó Tárhely telítettsége miatt auf nem tud üzenetet fogadni, ein Webáruház kizárja ein felelősségét az Ön megrendelésének meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért.

 

Ha Ön rendelését már elküldte ein Webáruház részére és Hibat VESZ észre ein visszaigazoló E-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie Kell ein Webáruház felé, ein nem kívánt vagy Teves Adat tartalmú rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

Hibás ár

 

A lehető legnagyobb gondossággal járunk el a Termékek árának és Termékek leírásának feltüntetésekor.Előfordulhat, hogy mégis a Termék szokásos piaci árától jelentősen eltérő árat (akciós) jelenítünk meg és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt irreális árat tüntetünk fel

 

Nyilvánvalóan hibás ár lehet az alábbi három eset bármelyike:

 • 0 Ft-os árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél,
 • kedvezményes, de a kedvezmény tényleges mértékének nem megfelelően csökkentett árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél,
 • a tényleges árleszállítás szándéka nélkül, hibásan kikerülő árat tüntet fel a Webáruház egy vagy több Terméknél, mely a kedvezményes piaci árszintnél is alacsonyabb.

 

Ilyen esetekben a Webáruház az alábbiakra jogosult:

 1. nem fogadja el (elutasítja) az Ön a Webáruház szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árral) létrejött ajánlatát

ES

 1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő áron tesz ajánlattételi felhívást Önnek (Ön nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni felénk),

VAGY

 1. vagy a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak minősül és a szerződés nem jön létre.

 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kereskedelmi gyakorlat megítélése során az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki ésszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körülintint

 

Ein Webáruház tehát feltételezi ein Vásárlóról, hogy rendelésekor ein tudatos fogyasztótól elvárhatóak alapján jár el, tehát tisztában van eine megrendelni kívánt Termék tulajdonságával, jellemzőivel, és piaci árszintjével, így azzal ist, ha ein Terméknek ein Webáruház által feltüntetett ára nyilvánvalóan túl alacsony .

 

Számla

 

A Webáruház elektronikus számlát állít ki az Ön vásárlásáról és a számlát e-mailben küldi el Önnek.

 

Fizetési módok

 

Az Ön által kiválasztott Termékek vételárát Ön többféle fizetési megoldással tudja kiegyenlíteni.   Az Ön rendelkezésére álló fizetési megoldások készlete időről-időre változik. Az aktuálisan elérhető fizetési megoldásokról és a Honlapon több helyen (pl. ikonokkal) és a konkrét Termék megrendelésekor is tájékoztatjuk. Itt általános tájékoztatást adunk Önnek a fizetési megoldásokról.

 

A megrendelés végösszegének kiegyenlítése az alábbi fizetési módok igénybevételével lehetséges:

 

 • Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

 

 • Banki átutalás: A megrendelés ellenértékét a Termék(ek)  kiszállítását, illetve átvételét megelőzően banki átutalással is kiegyenlítheti. Ein banki átutalás indítása előtt mindenképp Varja meg, AMIG ein Webáruház visszaigazolja az Ön megrendelését és megküldi Önnek ein szükséges átutalási utasításokat. A Webáruház bankszámlaszámát biztonságképpen ellenőrizze le a 4. pontban megadott bankszámla információ alapján.

 

 • Utánvétes fizetés: Amennyiben az „Utánvétel“ fizetési Modot Ki Tudja választani ein KONKRET megrendeléskor, ein megrendelés értékének kiegyenlítése ein kiszállítás vagy az átvétel helyszínen történő átvételkor történik, készpénzben illetve ein futárcégtől függően bankkártyával . A Webáruház kizárólag magyar forintot (Ft) fogad el.

 

A Webáruház - az általa ELFOGADOTT fizetési Modok tekintetében - nem alkalmaz eltérő feltételeket ein fizetési műveletre ein Vásárló állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, ein fizetési számla számlavezetési helyével, ein pénzforgalmi Szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión Beluli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt

 

Szállítási feltételek

 

Általános tájékoztatás

 

Az Ön által kiválasztott Termékek többféle szállítási módon és időről-időre változó áron rendelhetőek meg, egyes esetekben pedig akció keretében folyamatosan változó áron találja ezeket meg. Az aktuálisan elérhető szállítási módozatokról és azok áráról a konkrét Termék megrendelésekor tájékoztatjuk, itt általános tájékoztatást adunk Önnek a szállítási feltételekről.

 

Szállítás díja

 

A szállítási díj 990 Ft, 15.000 Ft feletti összértékű redelés esetén ingyenes.

 

Szállítási módok

 

 1. Házhozszállítás GLS Hungary futárszolgálattal

 

Házhozszállítás esetén kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.

 

Ha Ön a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az értesítőn található szám segítségével lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 2 alkalommal kísérli meg a megrendelt Termékek kiszállítását.

A Webáruház fenntartja a jogot arra, hogy az egy megrendelésben szereplő Termékeket egyszerre szállítja ki, részszállítás teljesítését nem vállalja.

 

 

Szállítási határidő

 

A Webáruház a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a Terméket.

Termékeinket a GLS futárszolgálat szállítja, a kézbesítés gyorsaságát nem tudjuk szabályozni, a csomagokhoz tartozó nyomkövetési kód kizárólag a feladást, a szállítási státuszt, és a kézhezvétel>t jel

 

A konkrét szállítási határidőt minden esetben a Webáruház által küldött visszaigazolás tartalmazza. Ez alapesetben mindig 1 munkanap, esetleges adminisztrációs problémák vagy hibás raktárkezelés esetén az ügyfelet azonnal értesítjük a csomag későbbi érkezéséről.

 

A Webáruház az Ön rendelését, a megrendelt Termék(ek) típusától függően a lehető leghamarabb átadja a futárszolgálatnak. A Webáruház és/vagy a futárcég a szállítás napjáról e-mailben és/vagy sms-ben előzetesen értesíti Önt.

 

A Webáruház késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló (lásd a Fogalom meghatározásokat az I. Mellékletben)jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Webáruház a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

 

A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. a Webáruháza szerződés teljesítését megtagadta

VAGY

 1. a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

 

Kiszállítás kifizetési feltételhez kötése

 

Amennyiben Ön korábban már ein megrendelt Terméket nem vette át (az elállási Jog gyakorlását kivéve), vagy a Termék nem kereste Jelzéssel érkezett vissza ein Webáruházhoz, ein Webáruház ein vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez kötheti ein megrendelés teljesítését

 

A Webáruháznak jogában áll visszatartani a Termék (ek) átadását, AMIG meg nem győződik Arrol, hogy auf einem Termék Arat sikeresen megfizette az elektronikus fizetési Megoldás igénybevételével (beleértve AZT az esetet, amikor az átutalással fizetett Termék esetén a Vásárló tagállama szerinti pénznemben utalja bei einer vételárat és az átváltás, valamint a banki költségek miatt a Webáruházhoz NEM érkezik meg a vételár és a szállítási díj alapján meghatározott összeg). A Webáruház a vételár kiegészítésére hívja fel a Vásárlót, ha a Termék árának megfizetésére nem teljes mértékben került sor.

 

 

Kárveszély átszállása

 

Ha ein Vásárló Fogyasztónak minősül (Lásd fogalom meghatározásokat az I. Mellékletben) és a Webáruház vállalja ein Termék (ek) Fogyasztóhoz történő eljuttatását, ein kárveszély akkor száll bei einer Vásárlóra, amikor ein Vásárló vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi ein Termék(ek)et. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Vásárlóra, ha a fuvarozót a Vásárló bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Webáruház ajánlotta.

 

6.     Tájékoztatás az elállási jogról és az elállási jog gyakorlásának szabályai

 

A Fogyasztó elállási joga

 

Fontos információ: az e pontban felsorolt ​​jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (továbbiakban: „Fogyasztó” – lásd még a Fogalom meghatározásokat az I. Mellékletben). Ennek megfelelően cégek, intézmények, közületek stb. (jogi személyek) nem gyakorolhatják az alábbiak szerinti elállási jogot.

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

 

 1. Terméknek,
 2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

 

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban ist gyakorolhatja elállási jogát.

 

A Fogyasztó elállási jogának kizárása

 

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

 1. a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, ES fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 

 1. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

 

 1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (pl friss élelmiszer, meleg étel);

 

 1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Az ilyen termékek visszavétele a Webáruháztól NEM várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és / vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor NEM zárható ki, hogy a termék EMBERI testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Amennyiben a Fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerabályok szerályok

 

 1. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

 1. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke ein Vállalkozás által nem befolyásolható Modon ein piaci ingadozásoktól fugg, és amelynek áráról ein felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban ein szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

 

 1. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

 

 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

 

 1. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

 

 1. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

 

 1. lakáscélú Szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez Kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

 

 1. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha ein Vállalkozás ein fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy ein teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

 

Ha ein Fogyasztó mégis élni Kivan elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát Köteles eljuttatni (például Postan vagy elektronikus úton küldött levél útján) ein jelen ÁSZF 4. pontjában feltüntetett elérhetőségeken ein Webáruház részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt  vagy ajelen ÁSZF végén található II. Mellékletben elérhető elállási nyilatkozat-mintát ist.

 

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

 

Mikor minősül érvényesnek az elállási jog gyakorlása?

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14 naptári napon) elküldi a Webáruház részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Webáruház a határidő számítás szempontás. Javasoljuk, hogy a Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma, különös tekintettel az alábbiakra (bizonyítási teher).

 

 

Melyik félen van a bizonyítási teher?

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban (6.pont) meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 

Mit kell tennie a Webáruháznak azután, hogy a Fogyasztó gyakorolta az elállási jogát?

 

A Webáruház köteles e-mailben ésszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha Fogyasztó a Honlapon biztosított módon küldte be elállási nyilatkozatát (példárlapon).

 

 

Mit kell tennie a Fogyasztónak azután, hogy megküldte elállási nyilatkozatát?

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a Webáruház által a Honlapon feltüntetett visszavételi címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől szábel. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.

 

 

Kit terhel a visszaküldés költsége?

 

A Terméknek a Webáruház címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Webáruházvállalta e költségek viselését. A Webáruház azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Webáruház az utánvéttel vagy portósan visszaküldött csomagot nem veszi át. A Termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

 

Fogyasztó Felelhet a Termék értékcsökkenéséért elállás esetén

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható Felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot menghalad> minghalad. A Webáruház tehát követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű megállapításához költségeinek

 

 

Meddig kell a Webáruháznak visszatérítenie a vételárat és annak milyen elemeit a Fogyasztó elállása esetén?

 

Ha ein Fogyasztó eláll ein szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb ein Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül ein Webáruház visszatéríti ein Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Termék ára), ideértve ein Fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget ist, kivéve azokat ein többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott

 

 

Mikor tartjuk vissza a visszajáró összeget?

 

A Webáruház jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Webáruház a korábbi időpontot veszi veszi

 

 

Milyen módon fizetjük meg a Fogyasztónak a visszajáró összeget?

 

A visszatérítés Soran az eredeti ügylet Soran alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési Modot alkalmaz a Webáruház, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását Adja, például az elállási nyilatkozatán megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett NEVET. Az ilyen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

7.    Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Szavatosság és jótállás viszonya

 

A jótállás és a szavatossági jogok egymás mellett érvényesülnek. Alapvető különbség köztük, hogy jótállás esetén a Fogyasztó számára kedvezőbben vannak megállapítva a bizonyítási teher szabályai.

 

Hibás teljesítés

 

Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

 

Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

A társaság hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

 

Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni Kell, hogy ein teljesítést követő Hut hónapon belül ein Fogyasztó által felismert hiba már ein teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem ein Dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

Kellékszavatosság

 

Ön a Webáruház hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék vásárlása esetén az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért einem termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

 

Használt termékek esetében 2 évnél rövidebb elévülési határidő is kiköthető.A Webáruház az általa értékesített Termékei esetében minden esetben 1 év szavatosságot vállal, melynek értelmében Ön 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét

 

Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

Ön közvetlenül a Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

a)    Kellékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webáruház számára más igény teljesítéséhez jángéltéséhez képest ar. Ha ein kijavítást vagy a kicserélést nem Kerte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás Aranyos leszállítását vagy a Hibat ein Webáruház költségére an ist kijavíthatja, illetve Massal kijavíttathatja vagy - Végső esetben - ein szerződéstől ist elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Webáruházzal.

 

Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra a Webáruház adott okot.

 

Ha a szavatossági igényét a Terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek

 

b)    A Webáruház mentesülése a kellékszavatossági kötelezettsége alól

A szerződés teljesítésétől számított Hut hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a Terméket a Webáruháztól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Webáruház csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett.

 

Amennyiben a Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában ist Megavolt.

 

Termékszavatosság

 

A Termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – elállhat (lásd. 6. pont) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

a)    Termékszavatosság keretében érvényesíthető igények

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

 

b)    A gyártó mentesülése a termékszavatossági kötelezettsége alól

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Jótállás

 

Hibás teljesítés esetén a Webáruház jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt ​​új tartós fogyasztási cikkek (pl. műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén.

 

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új Termékekre terjed ki és csak a Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt ​​termékekre vonatkozik.

 

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

 

A Webáruház az egyes Termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a Termék a Vásárló általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

 

A Webáruház jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A jótállás időtartama

 

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 Forint eladási ár felett három év.

 

A fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Ön a Terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni.

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ön részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha Ön a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

 

A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újtetében újítében

 

Jótállás keretében érvényesíthető igények

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön:

 • elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve ha ein választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak ein másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe Vévé ein Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, ein szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Önnek okozott érdeksérelmet

 

 • ha a Webáruház ein kijavítást vagy a kicserélést nem VALLALTA, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Önérdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha ein kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az on- választása szerint - ein vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webáruház költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Jótállási igény érvényesítését kizáró hibák

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a Termék Ön részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethetó) rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás (fogyasztónak minősülő Vásárló esetén)

 

Ön a kijavítás iránti igényét választása szerint a Webáruház székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Webáruházáltal a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Jótállási igényeit a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Webáruház felé.

 

A szerződés megkötésének bizonyítása Önt terheli (számlával, nyugtával).

 

A Webáruházat terhelik a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek.

 

A Webáruház köteles az Ön által nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát késedelem nélkül, igazolható módon az Ön rendelkezésére bocsátani.

A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

Ha az Ön által bejelentett szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről annak bejelentésekor a Webáruház nem tud nyilatkozni, álláspontjáról öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesípteni

 

A Webáruház a jegyzőkönyvet felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság számára bemutatni.

 

A Webáruház törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Webáruház Önt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon történik

 

Ha a Termék cseréjére nincs lehetőség, a Webáruház köteles az Ön által bemutatott számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ön részére visszatéríteni. A nyolc napos határidő a kijavításra előírt harmincnapos határidő eredménytelen elteltekor kezdődik.

 

A kijavítás egyéb szabályai kötelező jótállás esetén

 

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára eltérő megállapodást nem köthetnek.

 

Ha a jótállási időtartam alatt:

 

 1. a Termék első alkalommal történő javítása Soran ein Webáruház részéről megállapítást nyer, hogy ein Termék nem javítható, ein fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában ein Webáruház Köteles ein Terméket nyolc napon belül kicserélni, vagy igény esetén az összeget visszatéríteni ein vásárló részére,

 

 1. a Termék három alkalommal történő kijavítást követően Ismet meghibásodik - az Ön eltérő rendelkezése hiányában, vagy ha nem igényli ein vételár Aranyos leszállítását, és Ön fogyasztóként nem kívánja ein fogyasztási cikket ein Webáruház költségére kijavítani vagy Massal kijavíttatni, ein Webáruház Köteles ein Terméket nyolc napon belül kicserélni,

 

 1. ha ein Termék kijavítására ein kijavítási igény Webáruház részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ön eltérő rendelkezése hiányában - ein Webáruház Köteles ein Terméket ein harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni, vagy igény esetén az összeget visszatéríteni a vásárló részére.

 

Amennyiben a fogyasztási cikk a negyedik alkalommal hibásodik meg, Ön jogosult a Webáruház felé kijavítási igénnyel fordulni, vagy a vételár arányos leszállítását kérni a Webáruháztól, vagy a fogyasztási cikket a Webásruház. Amennyiben Ön Ezen jogaival NEM EL, vagy Errol nem nyilatkozott ein Webáruháznak a fogyasztási cikket 8 napon belül ki Kell cserélnie, ha Erre nincs lehetőség, ein számlán, vagy nyugtán szereplő eladási Arat 8 napon belül vissza Kell térítenie Önnek.

 

A kijavítás soran a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Ha a Webáruház szavatossági vagy jótállási kötelezettségének az Ön által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 

A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetélben

 

Ha auf einem Termék meghibásodása miatt ein vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, ein Webáruház nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem Köteles ein Terméket kicserélni, feltéve, hogy ein meghibásodás ein rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Önt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 

A jótállás tehát nem érinti az Ön jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, Ön békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 8 pontban feltüntettettek szerint.

 

A Webáruház nem vállal szavatosságot az olyan károkért, amelyek ein kárveszély átszállása utáni Hibas vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve ein meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, ein Termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

8.    Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszügyintézés

 

Mikor tehet Ön panaszt?

 

panaszt tehet ein Webáruháznál ein Webáruháznak és minden, ein Webáruház érdekében vagy JavaRa eljáró személynek ein magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, ami ein Termék (ek) nek Ön részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével KÖZVETLEN kapcsolatban áll.

 

 

Hogyan teheti meg panaszát?

 

Ön a panaszát szóban és írásban ist megteheti.

 

 

Hol tehet Ön panaszt?

 

Ön a Termékkel vagy a Webáruház értékesítési tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait elsősorban közvetlenül a 4. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

 

Szóbeli panasz

 

A szóbeli panasz kivizsgálásának szabályai

 

A Webáruház a telefonon keresztül közölt szóbeli panaszt köteles azonnal megvizsgálni és amennyiben arra lehetősége van, szükség szerint orvosolni. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Webáruház a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

 

 

A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok

 

A Webáruház a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Önnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg – legkésőbb 30 napon belül - megküldi a jegyzőőm

 

A Webáruház panaszról felvett jegyzőkönyv másolatát a panasz felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak bemutatni.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Webáruház egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

Egyekekben a szóbeli panasz feldolgozásakor a Webáruház az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

Írásbeli panasz

 

A Webáruház a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közléséről.

 

A panasz elutasítása esetén a Webáruház az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt. A panasz elutasítása esetén a Webáruház köteles Önt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címétési címétési A tájékoztatásnak arra ist ki kell terjednie, hogy a Webáruház a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben ein Webáruház és a Vásárló között esetlegesen fennálló Fogyasztói jogvita ein Webáruházzal való tárgyalások Soran nem rendeződik, ein fogyasztónak minősülő Vásárló, ein lakóhelye vagy Tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti ein Testület eljárását, illetve fordulhat ein Webáruház székhelye szerint illetékes békéltető testülethez ist, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

 • Békéltető testületi eljárás
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
 • Vitarendezési eljárás az EU online vitarendezési platformján keresztül
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Részletek:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Ha Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Webáruház piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. Az Ön egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

 

Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő Fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy ein fogyasztók az Online vásárláshoz Kapcsolódó, Akar határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják ein Fenti Linkens keresztül elérhető Online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a békéltető testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalokat jelölte ki a jogszabály. A kormányhivatalok elérhetősége: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Békéltető testületek elérhetősége:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Amennyiben a Webáruház a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Webáruházzal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül ein külön törvény szerinti Zivil Szervezet, Egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, Kis- és középvállalkozás ist, aki Arut VESZ, rendel, kap, használ, igénybe VESZ, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Webáruház és a Fogyasztó között.Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz ein Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében A békéltető Testület ein fogyasztó vagy a Webáruház kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy Telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel heißt eleget lehet tenni, amely ein címzett számára lehetővé teszi ein neki címzett adatoknak az Adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

 

A kérelemhez csatolni Kell AZT az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Webáruház írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

A Webáruházat a békéltető testületi eljárás soran együttműködési kötelezettség terheli. Ennek megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel. A Webáruházak jogsértő magatartása ellen kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, arról való eltekintésre nincs lehetőség, az nem mellőzhető a kis- és középvállalkozások esetén sem.

 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, MIG- a számviteli törvény hatálya Alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, NEM kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, ein Vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet.

 

Az eljárás keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben ein Webáruház székhelye vagy telephelye nem eine területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, ein Vállalkozás együttműködési kötelezettsége ein fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A békéltető Testület egyezséget Probal meg létrehozni a fogyasztó és a Vállalkozás között, ennek hiányában pedig DONT az ügyben Fontos, hogy a vásárló csak szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, ein fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl . megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

 

 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Amennyiben valamelyik elérhetőségi adat megváltozott, az alábbi linken tudja a legfrissebb elérhetőségi adatokat megtekinteni: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cim: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonnummer: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-Mail: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonnummer: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-Mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cim: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonnummer: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-Mail: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cim: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonnummer:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-Mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cim: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonnummer: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-Mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cim: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonnummer: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-Mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cim: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonnummer:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-Mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonnummer: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-Mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cim: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonnummer: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-Mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonnummer: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-Mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cim: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelett 305-306.

Telefonnummer: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-Mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cim: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonnummer: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-Mail:bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonnummer: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-Mail: nkik@nkikhu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cim: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. Emelett 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonnummer: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-Mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cim: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonnummer: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-Mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cim: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonnummer: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-Mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Wohnort: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. Emelett

Telefonnummer: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-Mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cim: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonnummer: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-Mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cim: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonnummer: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-Mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cim: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonnummer: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-Mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A Webáruházat a békéltető testületi eljárás soran együttműködési kötelezettség terheli.

 

Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Amennyiben ein Vásárló nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy ein jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni polgári eljárás keretében ein Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény, valamint ein Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX . törvény rendelkezései szerint. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell minden olyan okiratot, annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Vásárló.

 

A keresetlevélben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

 

9.    Egyéb rendelkezések

Felelősség

 

A Vásárló ein Honlapot, ein Webshop felületét kizárólag ein saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy ein Webáruháznem vállal felelősséget ein használat Soran felmerülő károkért ein szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az Életet elekt épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 

Ein Vásárló által ein Honlap használata Soran esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például Hozzászólás) ein Webáruházjogosult, de nem Köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében ein Webáruház jogosult, de nem Köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal < /p>

 

A Webáruház oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Webáruházak oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Webáruház nem vállal felelősséget.

 

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Webáruházfelé. Ha a Webáruház jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Szerzői jogok és azok megsértésének következményei

 

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege, blogbejegyzésben irt cikkek és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Webáruház a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap, valamint a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások nyújtása Soran megjelenített valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, Fotot és egyéb anyagokat, ein Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Webáruház előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedély.

 

A fentiekben meghatározott, felhasználási engedély nélküli tartalom felhasználása esetén a Webáruház kötbér és/vagy sérelemdíj követelésére jogosult. A kötbér összege szavanként 1000 Ft, illetve képenként 5000 Ft. A szerzői jogi jogsértés dokumentálása tekintetében a Webáruház közjegyzői közreműködést vesz igénybe. A közjegyző jogosult az interneten elkövetett jogsértések tanúsítására, így közhitelesen igazolhatóak a közjegyző jelenlétében rögzített szerzői jogi jogsértések.

 

Ein jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, ein Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot ein Vásárlónak ein Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

A Webáruház fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Webáruház által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Webáruház adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Webáruház külön írásbeli.edélyt

 

Kulon megállapodás, vagy az erre ein Celra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos ein Webáruház által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével ein Webáruház adatbázisát módosítani, lemásolni, Abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 

 

Jogról lemondás feltételei

 

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.Amennyiben a Webáruház valamely, jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, nem tekinthető az adott jogról történő lemondásnak

 

 

10. Az ÁSZF egyoldalú módosítása, kizárások

 

Hogyan módosíthatjuk az ÁSZF-et?

 

A Webáruház jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell csak alkalmazni. Az ÁSZF módosítás nem visszamenőleges hatályú.

 

 

A szerződés teljessége, kizárások

 

A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Webáruház és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Webáruház és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 

 

 

 1. Melleklet

 

FOGALMAK

 

 

Felek: Webáruház és Vásárló együttesen.

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi, c. p>

 

Fontos: a békéltető testületek előtt induló eljárásokat ein Fenti „Fogyasztó“ meghatározáson kívül eső személyek ist megindíthatják, ugyanis Ebben szűk Korben ein fogyasztó fogalma kibővül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi Koren kívül eső Celok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezettel, egyházi jogi személlyel, társasházzal, lakásszövetkezettel, mikro-, kis- és középvállalkozással, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Fogyasztói szerződés: Olyan szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül.

 

Honlap: A Webáruház által üzemeltetett elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

 

Jótállás: A Fogyasztó és a Webáruház között kötött szerződések esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint>
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

 

Szerződés: Webáruház és Vásárló között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

 

Távollévők között KÖTÖTT szerződés : olyan Fogyasztói szerződés, amelyet ein szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében ein felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy ein szerződés megkötése érdekében ein szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

Termék(ek): a Honlap kínálatában szereplő, értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog/dolgok, mely a Szerződés tárgyát képezheti(k) a Vásárló megrendelése esetén

 

Vásárló: a Honlapon keresztül vételi ajánlat megtételével Szerződést kötő személy, amely egyaránt lehet fogyasztó vagy nem fogyasztónak minősülő szervezet (jogi személy vagy annak nem minősülősül>).

 

Webáruház: a jelen ÁSZF egyik szerződő fele, a 4. pontban meghatározott szervezet vagy egyéni vállalkozó.

 

Tárhelyszolgáltató:

Shopify, 150 Elgin Street, 8. Stock Ottawa, ON, Kanada K2P 1L4

E-Mail: support@shopify.com

 

Az Elállási nyilatkozatot (visszaküldési nyomtatványt) IDE kattintva tudja letölteni.

.